Strona główna PFON
1 procent podatku dla organizacji pożytku publicznego
Plakat PTSR
Plakat PZN
Plakat PZG
Plakat PSOUU
Strona główna programu Wsparcie dla rozwoju działalności PFON służącej aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych
Co nowego w projekcie
Rusza nowy projekt PFON Drukuj Poleć znajomemu
środa, 01 września 2010 12:29

Od 1 września 2010 roku PFON realizuje projekt "Wsparcie dla rozwoju działalności PFON służącej aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych".

Projekt, realizowany na terenie województwa mazowieckiego, potrwa do 29 lutego 2012 roku. Jego adresatami są terenowe ogniwa czterech organizacji zrzeszonych w PFON:

  • Polskiego Związku Niewidomych (PZN),
  • Polskiego Związku Głuchych (PZG),
  • Polskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym (PSOUU),
  • Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Osób Niesprawnych Ruchowo (OFOONR).

Projekt jest realizowany ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

 

 
www.000webhost.com