Strona główna PFON
1 procent podatku dla organizacji pożytku publicznego
Plakat PTSR
Plakat PZN
Plakat PZG
Plakat PSOUU
Strona główna programu Wsparcie dla rozwoju działalności PFON służącej aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych
Co nowego w projekcie
Szkolenia w listopadzie Drukuj Poleć znajomemu
sobota, 03 grudnia 2011 10:34

W listopadzie zajęcia szkoleniowe zaplanowane w projekcie kontynuowały grupy liderów z Polskiego Związku Niewidomych, Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym i organizacji zrzeszonych w Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Osób Niesprawnych Ruchowo.

Liderzy działających na Mazowszu kół i placówek Polskiego Związku Niewidomych uczestniczyli w dniach 4-6 listopada 2011 r. w pierwszym module cyklu szkoleń.

Szkolenia PZN - fotoNa początek Krystyna Chojecka opowiedziała o swoich doświadczeniach - jako trenera pracy - w Towarzystwie Pomocy Głuchoniewidomym. Następnie Marta Lempart zapoznała uczestników zajęć z tematyką prawnych uwarunkowań realizacji zadań programowych w realiach społeczności lokalnych. W kolejnej, kilkunastogodzinnej części szkolenia trener i wykładowca Piotr Todys przeprowadził warsztaty z zakresu rzecznictwa i lobbingu w realiach lokalnych oraz utrzymywania kontaktów z władzami i administracją.

Szkolenia PSOUU - fotoGrupa liderów z mazowieckich kół i placówek Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym (7-9 listopada) oraz łączona grupa Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego i Polskiego Związku Niewidomych (6-8 listopada) uczestniczyły w drugim module cyklu szkoleń. Zajęcia na temat niekonwencjonalnych form aktywności własnej osoby niepełnosprawnej jako metody integracji społecznej poprowadziła Jolanta Krasnodębska. Warsztaty na temat budowania partnerstw w środowisku lokalnym poprowadził Piotr Todys.

Szkolenia OFOONR - fotoDrugi moduł szkolenia dla grupy OFOONR (6-8 listopada) zakończyły warsztaty z zakresu monitorowania działań władzy i administracji. Zajęcia poprowadziła Agnieszka Podgórska z Szymonem Osowskim ze Stowarzyszenia Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich.

 

ikona_linkWięcej zdjęć - zapraszamy do galerii.

 

 
www.000webhost.com