Strona główna PFON
1 procent podatku dla organizacji pożytku publicznego
Plakat PTSR
Plakat PZN
Plakat PZG
Plakat PSOUU
Strona główna programu Wsparcie dla rozwoju działalności PFON służącej aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych
Co nowego w projekcie
Szkolenia w grudniu Drukuj Poleć znajomemu
poniedziałek, 02 stycznia 2012 14:55

W grudniu projektowe zajęcia szkoleniowe kontynuowały grupy liderów z Polskiego Związku Niewidomych, Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym i organizacji zrzeszonych w Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Osób Niesprawnych Ruchowo.

Szkolenia PZN - fotoW dniach 10-12 grudnia 2011 r. w Centrum Animacji Misyjnej w Konstancinie został przeprowadzony drugi moduł szkolenia dla działaczy Polskiego Związku Niewidomych. Jak dla poprzednich grup, Jolanta Krasnodębska przeprowadziła zajęcia na temat niekonwencjonalnych form aktywności własnej osoby niepełnosprawnej jako metody integracji społecznej. Prezes Zarządu Fundacji TUS i Federacji Organizacji Służebnych MAZOWIA Piotr Todys uczył jak budować partnerstwa w środowisku lokalnym.

Szkolenia PSOUU - fotoSzkolenie zakończyły warsztaty z zakresu monitorowania działań władzy i administracji, przeprowadzone przez Agnieszkę Podgórską i Krzysztofa Izdebskiego - trenerów ze Stowarzyszenia Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich.

Grupa liderów z mazowieckich kół i placówek Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym (8-9 grudnia) oraz łączona grupa Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego i Polskiego Związku Niewidomych (16-17 grudnia) przeszły trzeci i ostatni moduł szkoleń.

Szkolenia OFOONR - fotoDwudniowe zajęcia przeprowadzili trenerzy Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego - Katarzyna Sadło i Piotr Frączak. Warsztaty dotyczyły specjalnych technik skutecznego wpływu NGO na działalność samorządów i na lokalną opinię publiczną - prowadzenia demokratycznych akcji bezpośrednich oraz utrzymywania kontaktów z mediami. Ostatnie zajęcia poświęcono nowoczesnym formom życia organizacyjnego oraz metodom wypełniania wewnętrznych i zewnętrznych funkcji organizacji, a także znaczeniu komunikacji i więzi wewnątrzorganizacyjnych.

Na zakończenie uczestnicy otrzymali zaświadczenia o ukończeniu szkolenia dla liderów organizacji zrzeszonych w Polskim Forum Osób Niepełnosprawnych, przeprowadzonego jako zadanie w projekcie "Wsparcie dla rozwoju działalności PFON służącej aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

 

ikona_linkWięcej zdjęć - zapraszamy do galerii.

 

 
www.000webhost.com