Co nowego w projekcie
Piąty cykl szkoleniowy Drukuj
piątek, 08 czerwca 2012 10:55

W maju i czerwcu 2012 r. odbył się dodatkowy cykl szkoleniowy dla liderów Towarzystwa Pomocy Głuchoniewidomym, które zostało członkiem Polskiego Forum Osób Niepełnosprawnych w czasie trwania projektu "Wsparcie dla rozwoju działalności PFON służącej aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych" (w marcu 2011 r.).

Seminaria i szkoleniaJednym z aktywnych uczestników szkolenia był Przewodniczący Zarządu TPG Grzegorz Kozłowski. Ponadto do grupy TPG dołączyło kilku przedstawicieli Polskiego Związku Niewidomych.

Uczestnicy otrzymali zaświadczenia o ukończeniu szkolenia dla liderów organizacji zrzeszonych w Polskim Forum Osób Niepełnosprawnych, przeprowadzonego jako zadanie w projekcie "Wsparcie dla rozwoju działalności PFON służącej aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych".

Działacze i pracownicy TPG z terenu Mazowsza spotkali się w Centrum Animacji Misyjnej w Konstancinie trzykrotnie:

 
Seminaria i szkolenia7-9 maja 2012 r. - seminarium doradczo-warsztatowe

Trzydniowe zajęcia seminaryjne rozpoczęły się od wykładu kierownika projektu, Mariana Anasza, na temat rozwoju organizacyjnego oraz uwzględniania interesów osób niepełnosprawnych w programach i działaniach lokalnych ogniw organizacji pozarządowych. Następnie przedstawione zostały wyniki badań poświęconych identyfikacji społecznych i zawodowych potrzeb osób z niepełnosprawnością wzrokową i słuchową oraz charakterystyce kondycji organizacyjnej lokalnych ogniw organizacji pozarządowych.

Drugą część seminarium poprowadziła trenerka z Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego Beata Juraszek-Kopacz. Tematem kilkunastogodzinnych zajęć warsztatowych było zastosowanie metody planowania "GOPP" (Goal Oriented Project Planning) w programowaniu działalności organizacji na poziomie lokalnym.

Seminarium zakończył wykład Krystyny Mrugalskiej, Honorowej Przewodniczącej PFON, pt. "Prawa człowieka podstawą nowego podejścia do osoby niepełnosprawnej, do rozwiązywania jej problemów oraz problemów społeczeństwa związanych z niepełnosprawnością".

 
Seminaria i szkolenia21-24 maja 2012 r. - pierwsza część szkolenia

Pierwszą część zajęć szkoleniowych poprowadziła Beata Juraszek-Kopacz z FRSO. 32-godzinny blok zajęć był poświęcony nowoczesnym formom zarządzania organizacją oraz planowaniu i zarządzaniu zmianą organizacyjną. Uczestnicy szkolenia uczyli się m.in. jak dokonywać diagnozy stanu i planować zmianę w organizacji z uwzględnieniem fazy jej rozwoju, profilu i struktury.

Druga część szkolenia była poświęcona szerokiej tematyce metod i technik działania organizacji pozarządowych w środowiskach lokalnych. Trener – prezes Zarządu Fundacji TUS, Piotr Todys – podczas warsztatów przekazywał praktyczne umiejętności z zakresu rzecznictwa i lobbingu w realiach lokalnych, utrzymywania kontaktów z władzami samorządowymi i administracją oraz budowania partnerstw w środowisku lokalnym.

Z dużym zainteresowaniem słuchaczy spotkały się zajęcia poświęcone monitorowaniu działań władzy i administracji, prowadzone przez trenerów ze Stowarzyszenia Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich: Agnieszkę Podgórską i Krzysztofa Izdebskiego.

 
Seminaria i szkolenia3-6 czerwca 2012 r. - druga część szkolenia

Druga część szkolenia objęła także tematykę demokratycznych akcji bezpośrednich i wykorzystywania mediów lokalnych w działalności organizacji. Zajęcia o charakterze warsztatowym przeprowadzili trenerzy z Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego: Katarzyna Sadło i Piotr Frączak.

 

ikona linkWięcej zdjęć - zapraszamy do galerii.

 

 
www.000webhost.com