Strona główna PFON
1 procent podatku dla organizacji pożytku publicznego
Strona główna programu Wsparcie dla rozwoju działalności PFON służącej aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych

Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych od maja 2009 roku ma status organizacji pożytku publicznego (OPP).

O przywilej bycia OPP może się starać organizacja pozarządowa, która:

  • ma charakter non-profit (działa nie dla zysku),
  • "wyręcza" państwo w niektórych jego obowiązkach (prowadzi działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych - np. w dziedzinie edukacji, kultury lub ekologii, na rzecz osób niepełnosprawnych czy wykluczonych społecznie),
  • spełnia wysokie standardy organizacyjne i finansowe - działa w sposób przejrzysty i skrupulatne rozlicza się z pieniędzy publicznych (szczegóły określa ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie).

Od 2004 roku każdy podatnik może przekazać 1% swojego podatku dochodowego dowolnej, wybranej przez siebie organizacji o statusie OPP (szczegóły określa ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Dlaczego warto przekazać OPP 1% podatku?

1 procent nie jest darowizną ani ulgą. Nie jest też dodatkowym wydatkiem. Podatnik samodzielnie decyduje, do kogo trafi część jego pieniędzy, którą i tak musi oddać państwu w postaci podatku. Jeśli nie wskaże OPP, te pieniądze wpadną do jednego, budżetowego "worka”.

Jak przekazać 1% podatku na rzecz PFON?

Wystarczy wypełnić odpowiednią rubrykę w końcowej części rocznego zeznania podatkowego (PIT 28, 36, 36L, 37, 38), wpisując w niej nasz numer KRS:

0000161135

 
 

Jak dodatkowo wesprzeć nas finansowo?

Dodatkowej darowizny można dokonać w dowolnym czasie, wpłacając dowolną kwotę na rachunek bankowy PFON. Przekazana darowizna stanowi podstawę do ulgi podatkowej. Osoba fizyczna może odliczyć w zeznaniu podatkowym darowiznę w wysokości do 6% dochodu, a osoba prawna - do 10% dochodu.

70 1240 5992 1111 0000 4776 6868

 
 

Wspierając PFON pomagają nam Państwo działać na rzecz poprawy sytuacji społecznej, ekonomicznej i prawnej osób niepełnosprawnych. Serdecznie za tę pomoc dziękujemy.

 

 

 
www.000webhost.com