Strona główna programu Wsparcie dla rozwoju działalności PFON służącej aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych
1% podatku - pomóż nam pomagać Drukuj Poleć znajomemu

Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych od maja 2009 roku ma status organizacji pożytku publicznego (OPP).

O przywilej bycia OPP może się starać organizacja pozarządowa, która:

  • ma charakter non-profit (działa nie dla zysku),
  • "wyręcza" państwo w niektórych jego obowiązkach (prowadzi działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych - np. w dziedzinie edukacji, kultury lub ekologii, na rzecz osób niepełnosprawnych czy wykluczonych społecznie),
  • spełnia wysokie standardy organizacyjne i finansowe - działa w sposób przejrzysty i skrupulatne rozlicza się z pieniędzy publicznych (szczegóły określa ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie).

Od 2004 roku każdy podatnik może przekazać 1% swojego podatku dochodowego dowolnej, wybranej przez siebie organizacji o statusie OPP (szczegóły określa ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Dlaczego warto przekazać OPP 1% podatku?

1 procent nie jest darowizną ani ulgą. Nie jest też dodatkowym wydatkiem. Podatnik samodzielnie decyduje, do kogo trafi część jego pieniędzy, którą i tak musi oddać państwu w postaci podatku. Jeśli nie wskaże OPP, te pieniądze wpadną do jednego, budżetowego "worka”.

Jak przekazać 1% podatku na rzecz PFON?

Wystarczy wypełnić odpowiednią rubrykę w końcowej części rocznego zeznania podatkowego (PIT 28, 36, 36L, 37, 38), wpisując w niej nasz numer KRS:

0000161135

 
 

Jak dodatkowo wesprzeć nas finansowo?

Dodatkowej darowizny można dokonać w dowolnym czasie, wpłacając dowolną kwotę na rachunek bankowy PFON. Przekazana darowizna stanowi podstawę do ulgi podatkowej. Osoba fizyczna może odliczyć w zeznaniu podatkowym darowiznę w wysokości do 6% dochodu, a osoba prawna - do 10% dochodu.

70 1240 5992 1111 0000 4776 6868

 
 

Wspierając PFON pomagają nam Państwo działać na rzecz poprawy sytuacji społecznej, ekonomicznej i prawnej osób niepełnosprawnych. Serdecznie za tę pomoc dziękujemy.

 

 

 
www.000webhost.com