Strona główna programu Wsparcie dla rozwoju działalności PFON służącej aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych
Szkolenia - trenerzy
Piotr Frączak Drukuj Poleć znajomemu

Absolwent Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego i studiów podyplomowych z zakresu kontroli administracji oraz socjologii polityki. Znany działacz sektora pozarządowego w Polsce, m. in. stowarzyszeń: Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich, Dialog Społeczny, ASOCJACJE, Forum Inicjatyw Pozarządowych i Ogólnopolskiego Forum Organizacji Pozarządowych. Szczególnie zaangażowany w działania w obszarze ekonomii społecznej oraz na rzecz rozwoju infrastruktury III sektora.

W latach 1994-2002 redaktor naczelny czasopism ASOCJACJE i Dziękuję. Od września 2003 związany z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Prowadzi także działalność naukową w dziedzinie artykulacji i reprezentacji interesów społecznych. Autor wielu publikacji z zakresu teorii społeczeństwa obywatelskiego, a także praktyki funkcjonowania organizacji pozarządowych, w tym prowadzenia demokratycznych akcji bezpośrednich.

Wybrane publikacje:

  • Między lobbingiem a akcją bezpośrednią (Metody działania obywateli) (Warszawa-Kraków, 1997)
  • Przejrzysta Gmina. Organizacje pozarządowe (Warszawa, 2002)
  • Samoorganizacja społeczeństwa obywatelskiego: trzeci sektor (Warszawa, 2002)
  • Raport otwarcia projektu "W poszukiwaniu polskiego modelu ekonomii społecznej" (Warszawa, 2006)
  • "Wizja społeczeństwa obywatelskiego w teorii walki bez użycia przemocy" w: Piotr Frączak Między lobbingiem a akcją bezpośrednią. Metody działania obywateli (Warszawa-Kraków 1997)
  • "Rola aktywności obywatelskiej w rozwoju lokalnym" w: Mirosław Warowicki, Zbigniew Woźniak (red.) Aktywność obywatelska w rozwoju społeczności lokalnej
  • Szerokie rozumienie nieposłuszeństwa obywatelskiego w: Piotr Gliński i inni "Samoorganizacja społeczeństwa polskiego: trzeci sektor" (Warszawa 2002)
  • Rola organizacji pozarządowych w realizacji partnerstwa na rzecz zrównoważonego rozwoju w: Tadeusz Borys (red.) "Zarządzanie zrównoważonym rozwojem. Agenda 21 w Polsce - 10 lat po Rio" (Białystok 2003)
  • Między współpracą a konfliktem: dylematy relacji między organizacjami pozarządowymi a władzami lokalnymi w: Marek Rymsza (red.) "Współpraca sektora obywatelskiego z administracją publiczną" (Warszawa 2004).

 

 
www.000webhost.com