Strona główna programu Wsparcie dla rozwoju działalności PFON służącej aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych
Szkolenia - trenerzy
Marta Lempart Drukuj Poleć znajomemu

Absolwentka Wydziału Prawa Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa w Warszawie. Ukończyła studia podyplomowe z zarządzania projektami finansowanymi z funduszy Unii Europejskiej. Zajmuje się doradztwem prawnym dla Towarzystwa Pomocy Głuchoniewidomym i dla Fundacji Europejski Dom Spotkań we Lwowie.

Jest prawnikiem w projekcie Towarzystwa Pomocy Głuchoniewidomym "Wsparcie osób głuchoniewidomych na rynku pracy II – Weź sprawy w swoje ręce” oraz kierownikiem projektu pilotażowego "Badania przesiewowe słuchu (screening słuchu) noworodków w szpitalach obwodu lwowskiego” w Fundacji Europejski Dom Spotkań. Jako doradca współpracuje także z takimi instytucjami jak: Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci z Wadą Słuchu "ORaToR” we Wrocławiu, Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych oraz pracuje przy realizacji projektu "Wrocław - Miasto dla Ludzi”. Działa na rzecz uznania głuchoślepoty za odrębną niepełnosprawność.

W przeszłości zajmowała stanowiska kierownicze m.in. w Państwowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dyrektor Wydziału Programowania i Realizacji Zadań) oraz w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej - Biurze Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych.

Jej publikacje o tematyce prawnej ukazują się w pismach branżowych takich jak Gazeta Prawna, Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń, Monitor Księgowego, Serwis Prawno-Pracowniczy, Serwis Finansowo-Księgowy, Rachunkowość Budżetowa, Gazeta Samorządu i Administracji, Tygodnik Księgowego, Rachunkowość dla Praktyków.

 

 
www.000webhost.com