Strona główna programu Wsparcie dla rozwoju działalności PFON służącej aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych
Szkolenia - trenerzy
Krystyna Mrugalska Drukuj Poleć znajomemu

Magister pedagogiki specjalnej, którą ukończyła na Wydziale Psychologii i Pedagogiki Uniwersytetu Warszawskiego. Działalność społeczną i zawodową w obszarze problematyki niepełnosprawności prowadzi od 1963 roku. Wieloletni Prezes Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, obecnie Prezes Honorowy PSOUU. Inicjatorka ruchu na rzecz dzieci z upośledzeniem umysłowym i ich rodzin. Stworzyła pierwszy w Polsce i jeden z pierwszych na świecie ośrodek wczesnej interwencji.

Wiceprzewodnicząca Zarządu Polskiego Forum Osób Niepełnosprawnych i Przewodnicząca Rady Programowej projektów realizowanych przez PFON. Członek Krajowej Rady Konsultacyjnej przy Pełnomocniku Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.

Jako ekspert współpracuje z parlamentem i rządem w zakresie tworzenia nowego prawa dotyczącego osób niepełnosprawnych i jego realizacji. W 1995 zorganizowała - pod auspicjami Międzynarodowej Ligi Stowarzyszeń na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym (obecnie: Inclusion Europe) - konferencję "Prawa człowieka a osoby z upośledzeniem umysłowym w krajach Europy Centralnej i Wschodniej” z udziałem przedstawicieli 39 krajów, ONZ i Parlamentu Unii Europejskiej, której efektem było przyjęcie tzw. Deklaracji Warszawskiej. Doprowadziła do wprowadzenia ustawowego obowiązku edukacji dzieci głęboko upośledzonych.

Popularyzatorka korzystania z instrumentu praw człowieka wobec osób niepełnosprawnych. Trener liderów organizacji pozarządowych, lekarzy, psychologów, nauczycieli, rodziców, samorządowców. Jest uznanym autorytetem we wszystkich dziedzinach związanych z niepełnosprawnością, wybitnym specjalistą w dziedzinie upośledzenia umysłowego, rzecznikiem interesów osób niepełnosprawnych intelektualnie. W ostatnich latach głęboko angażuje się w działalność na rzecz upowszechnienia wiedzy o Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych oraz ratyfikacji Konwencji przez Polskę.

Autorka licznych publikacji książkowych, artykułów, audycji radiowych oraz materiałów informacyjno-dydaktycznych.

Wybrane publikacje:

  • Zakłady Aktywności Zawodowej – forma rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności (1997)
  • Problemy niepełnosprawności w poradnictwie zawodowym (1998)
  • Osoby niepełnosprawne w środowisku lokalnym. Wyrównywanie szans (1999)
  • Koncepcja Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym systemu aktywizacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz z innymi niepełnosprawnościami powodującymi potrzebę wsparcia (2006).

 

 
www.000webhost.com