Strona główna PFON
1 procent podatku dla organizacji pożytku publicznego
Plakat PTSR
Plakat PZN
Plakat PZG
Plakat PSOUU
Strona główna programu Wsparcie dla rozwoju działalności PFON służącej aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych
Uczestnicy
Uczestnicy projektu Drukuj Poleć znajomemu

Projekt jest adresowany do terenowych ogniw organizacji zrzeszonych w PFON:

  • Polskiego Związku Niewidomych (PZN),
  • Polskiego Związku Głuchych (PZG),
  • Polskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym (PSOUU),
  • Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Osób Niesprawnych Ruchowo (OFOONR),
  • Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym (TPG).

Z uwagi na przyjęte cele, ostatecznymi beneficjentami projektu są liderzy lokalnych ogniw organizacji zrzeszonych w PFON z terenu województwa mazowieckiego. Do bezpośredniego udziału w projekcie zostanie zaproszonych 140 pracowników, którzy bezpośrednio zajmują się integracją osób niepełnosprawnych i odegrają kluczową rolę w modernizacji lokalnych struktur organizacyjnych. Zostaną oni wytypowani przez krajowe/regionalne władze organizacji.

Ważnymi uczestnikami projektu będą także:

  • osoby z niepełnosprawnościami (oraz ich opiekunowie), które wezmą udział w kampanii informacyjno-promocyjnej
  • przedstawiciele administracji samorządowej, którzy wezmą udział w zaplanowanych spotkaniach partnerskich.

 

 
www.000webhost.com