Uczestnicy
Uczestnicy projektu Drukuj

Projekt jest adresowany do terenowych ogniw organizacji zrzeszonych w PFON:

  • Polskiego Związku Niewidomych (PZN),
  • Polskiego Związku Głuchych (PZG),
  • Polskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym (PSOUU),
  • Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Osób Niesprawnych Ruchowo (OFOONR),
  • Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym (TPG).

Z uwagi na przyjęte cele, ostatecznymi beneficjentami projektu są liderzy lokalnych ogniw organizacji zrzeszonych w PFON z terenu województwa mazowieckiego. Do bezpośredniego udziału w projekcie zostanie zaproszonych 140 pracowników, którzy bezpośrednio zajmują się integracją osób niepełnosprawnych i odegrają kluczową rolę w modernizacji lokalnych struktur organizacyjnych. Zostaną oni wytypowani przez krajowe/regionalne władze organizacji.

Ważnymi uczestnikami projektu będą także:

  • osoby z niepełnosprawnościami (oraz ich opiekunowie), które wezmą udział w kampanii informacyjno-promocyjnej
  • przedstawiciele administracji samorządowej, którzy wezmą udział w zaplanowanych spotkaniach partnerskich.

 

 
www.000webhost.com